Opis Kontraktu

Kontynuacja budowy Autostrady A-1 Toruń-Stryków. Odcinek III Brzezie-Kowal od km 186+348 do km 215+850

Numer umowy: GDDKiA-O/BY-R-2-284-90-2012/R-1/2811/06/2013

Wartość umowy: 608 775 240,71PLN brutto

Data rozpoczęcia robót: 26.04.2013 rok

Czas na ukończenie Kontraktu: 12 miesięcy od daty podpisania Umowy + 111 dni tj. do dnia 23.07.2014 rok (zgodnie z Aneksem nr 2)

Zamawiający:

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
tel. (052) 323 45 00
e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Wykonawca robót:

Konsorcjum Firm:

       Lider - SALINI POLSKA Sp. z o.o.

Salini Impregilo S.p. A
Aneksem nr 1 do umowy wprowadzono do Kontraktu zmianę nazwy Partnera.

           Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Biuro budowy odc. 3

Jana Pawła II 7; 87-853 Kruszyn
tel.: 661 461 703
e-mail: a.pieniazek@kobylarnia.pl

Nadzór inwestorski:

Konsorcjum Arcadis Sp .z o.o. / MottMac Donald Sp. z o.o.  
Biuro Inżyniera Rezydenta dla Kontraktu II
Jana Pawła II 7; 87-853 Kruszyn
tel. (54) 234 15 81 , fax. (54) 234 08 01
e-mail: edyta.milewska@mottmac.com

Nadzór autorski:

Konsorcjum TRAKT Sp. z o.o. Sp. k. / SENER Sp. z o.o.
TRAKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Jesionowa 15; 40-159 Katowice
tel. (32) 228 12 70 , fax. (32) 220 70 04
e-mail: trakt@trakt.eu

Kontrakt obejmuje odcinek od węzła Włocławek Płn. (nazwa projektowa -„Brzezie") (z węzłem) – do węzła „Kowal" (bez węzła) km 186+348 – 215+850, o długości 29,502 km.

• Odcinek 3: Włocławek Płn. (nazwa projektowa Brzezie) - Kowal od km 186+348 do km 215+850Plan Orientacyjny Autostrada A1 186+348 - 193+400

(kliknij aby powiększyć)

Plan Orientacyjny Autostrada A1 193+400 - 201+000

(kliknij aby powiększyć)

Plan Orientacyjny Autostrada A1 201+000 - 208+600

(kliknij aby powiększyć)

Plan Orientacyjny Autostrada A1 208+600 - 215+893

(kliknij aby powiększyć)

 

W ramach Zadania przewidziano:

 1. kontynuację budowy dwóch jezdni autostrady A1 o przekroju 2x2 (docelowo 2x3),
 2. kontynuację budowy węzłów autostradowych „Brzezie” i „Pikutkowo” wraz ze Stacjami Poboru Opłat (SPO),
 3. kontynuację budowy dwóch par Miejsc Obsługi Podróżnych MOP „Machnacz” (MOP kat. II – „Machnacz płn.”, MOP kat. III – „Machnacz płd.”) i MOP „Ludwinowo” (MOP kat. I – „Ludwinowo płn.” i „Ludwinowo płd.”),
 4. kontynuację budowy obiektów inżynierskich,
 5. przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych,
 6. kontynuację budowy Obwodu Utrzymania Autostrady OUA "Pikutkowo",
 7. kontynuację budowy wzdłuż autostrady dróg dojazdowych wraz ze zjazdami na przyległe działki,
 8. kontynuację budowy przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej,
 9. wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. stałej organizacji ruchu, barier ochronnych, oświetlenia, ogrodzenia autostrady, platform dla kolumn alarmowych, urządzeń łączności i monitoringu,
 10. kontynuację budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
 11. usunięcie i nasadzenie drzew i krzewów oraz przeniesienie roślin objętych ochroną,
 12. kontynuację budowy i przebudowę urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej m.in. sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, ropociągów, linii kolejowych, urządzeń melioracji, urządzeń p/poż, stacji ważenia pojazdów,
 13. wykonanie urządzeń ochrony środowiska m.in. pasów zieleni ochronnej, wałów ziemnych, ogrodzeń siatką, przejść dla zwierząt, zbiorników osadowo – retencyjnych i osadowo – filtracyjnych, piaskowników, separatorów, ekranów akustycznych, urządzeń podczyszczających,
 14. rozbiórkę obiektów budowlanych,
 15. kontynuację budowy ujęć wody,
 16. kontynuację budowy i przebudowy innych obiektów i urządzeń wyżej nie wymienionych.